top of page

Citydiabetes - Serafen Stockholm

En specialistmottagning i medicin för patienter med diabetes och högt blodtryck.

Här arbetar läkare och diabetessjuksköterskor.
Vi utreder och behandlar typ 1 och typ 2 diabetes samt högt blodtryck.

 

Modern vård i ett anrikt hus
bottom of page