top of page

Citydiabetes - Serafen Stockholm
 

En specialistmottagning i medicin för diabetes och högt blodtryck.

Här arbetar läkare och diabetessjuksköterskor.
Vi utreder och behandlar typ 1 och typ 2 diabetes samt högt blodtryck.

Modern vård i ett anrikt hus
bottom of page